Советодавен одбор

 

StarAudit Советодавниот одбор го насочува и води развојот на StarAudit ревизорските процеси и организација

#