Dozorná rada

 

Dozorná rada StarAuditu dohliada na vývoj auditovacieho procesu StarAuditu.

#