ПРОЦЕНКА

 

Научете како да ги употребувате StarAudit алатките за самооценка, проверките за усогласеност, ГАП анализи, споредба на продавачи, развој на чек-листи и работа поврзана со ревизија

#