Staraudit

Ambassador

Staraudit Ambasádor (AB) Je to osoba, akreditovaná ECE k propagácii Staraudit a ktorá spolupracuje s  audítorskou, konzultačnou, alebo školiacou autoritou, organizáciou ktorá má záujem stať sa novým Staraudit partnerom.

#