Staraudit

Konzultant

Staraudit Konzultant (AC) je osoba, ktorá vykonáva Staraudit konzultačné služby pre CSP alebo CSC.

#