StarAudit

Konzultačná spoločnosť

StarAudit Konzultačná spoločnosť (ACO) je podnikom alebo organizáciou, ktorá je akreditovaná ECE pre vykonávanie konzultačných služieb spojených s StarAudit, pomáha so sebahodnotením, poskytuje porovnávanie ponúk a používa StarAudit nástroje pre výber dodávateľov.

#