Staraudit

školiaca organizácia

Staraudit školiaca organizácia (ATO) . Je to spoločnosť, alebo organzicáia, akreditovaná ECE pre Staraudit školenia a zabezpečuje školenia k získaniu certifikátu ako napr. Staraudit-Foundation Professional 

#