Staraudit

Audítorská organizácia

Staraudit akreditovaná zložka, spoločnosť, akreditovaná ECE pre certifikačné služby, ktorá zabezpečuje audítorské služby pre poverených cloudových poskytovateľov (CSP) v súlade s Staraudit špecifikáciou.

#