Skratky

V tejto časti sú uvedené použité skratky.

#